Scop: creșterea atractivităţii învăţământului superior tehnic pentru tinerii de 18 – 19 ani, elevi din clasele terminale ale colegiilor tehnice, prin motivarea acestora de a deveni studenţi.

Obiective:

  • Informarea unui număr de 4000 de elevi referitor la importanţa pregătirii universitare în formarea profesională și maximizarea șanselor de succes pe piaţa muncii.
  • Simularea unei zile ca student pentru un număr de 250 de elevi.
  • Implicarea unui număr de 28 de cadre didactice din învățământul preuniversitar în implementarea proiectului.
  • Implicarea unui număr de 20 participanţi în multiplicarea rezultatelor proiectului.
  • Diseminarea rezultatelor proiectului în rândul a minim 600 de elevi din cele 10 licee partenere în cadrul proiectului.