Scopul proiectului este de a asigura studenților din domeniul tehnic specific dobândirea capacității de a acționa independent și creativ în abordarea și soluționarea sarcinilor profesionale complexe, specifice condițiilor reale dintr-o companie și/sau institut de cercetări.