Enrichment of the society through international students! Din 2008.


Erasmus Student Network este una dintre cele mai mari asociații studențești din Europa, în 2020 fiind compusă din 534 secțiuni, în cadrul a 42 de țări și numărând mai mult de 15.000 de voluntari la nivel internațional. Asociația se dezvoltă sub principiul „Students helping students” și oferă oportunități de cunoaștere interculturală și dezvoltare personală.

În România, sunt prezente 14 secțiuni în marile orașe universitare. Erasmus Student Network Iași este una dintre cele mai vechi secțiuni din țară, una dintre cele mai numeroase, în prezent activând 77 de voluntari, studenți ai celor 5 mari universități ale orașului. Aceștia sunt împărțiți în cadrul a 5 departamente, și anume Design, Copywriting, Photography, Human Resources și Events, dar pot fi implicați în toate departamentele dacă își doresc acest lucru.

Activitatea ESN se axează pe crearea unui mediu de educație mobil și flexibil. Acest scop este atins prin sprijinirea mobilităților de studii între studenți și promovarea unei experiențe interculturale. Integrarea studenților internaționali ce optează pentru o mobilitate Erasmus, precum și adaptarea lor în noul mediu academic, social și cultural din Iași reprezintă principalul nostru obiectiv.

Pe parcursul semestrului organizăm o serie de evenimente care respectă cele 6 cauze ale asociației (Culture, Education & Youth, Environmental Sustainability, Health & Well being, Skills & Employability și Social Inclusion), în multe ocazii colaborând cu alte secțiuni din țară.

Anticipând problemele cu care se pot confrunta odată cu sosirea în Iași, ESN vine în ajutorul lor, prin intermediul programului Buddy System, care le oferă șansa de a forma o conexiune cu unul dintre voluntari încă de dinainte de a ajunge în Iași și, de asemenea, oferirea tuturor informațiilor solicitate de aceștia cu privire la diverse aspecte (cazare, transport, cursuri, obiective turistice, etc.). Acest proces continuă și după începerea noului an universitar, iar organizarea diferitelor evenimente (culturale, sociale, excursii, nopți de film, cine tradiționale, petreceri tematice) contribuie la integrarea totală a studenților și la oferirea unei experiențe internaționale complete.

De asemenea, un alt interes al ESN Iași constă în organizarea proiectelor fondate prin intermediul fondurilor europene, precum ”The First Step In Career Planning” (decembrie 2020 – ianuarie 2021), ”Social Puzzle” care urmează a fi implementat, precum și ”Get out, Get healthy!”, proiect care se află pe lista de rezerve în ceea ce privește acordarea fondurilor. Toate acestea au fost scrise de voluntari și de conducerea locală.


Activitate

ESN Iași desfășoară numeroase evenimente culturale, sociale și caritabile, în care studenții Erasmus au fost direct implicați, cu scopul de a se familiariza cu mediul cultural și social al orașului. Aceste sunt dedicate atât studenților veniți cu bursa Erasmus, dar și propriilor voluntari. La începutul fiecărui semestru organizăm atât Welcome Weeks pentru erasmuși, cât și pentru noii voluntari recrutați, pentru a-i familiariza cu mediul ESN. Aceste săptămâni pot include tururi ale orașului, activități de echipă, evenimente în natură. 

Printre evenimentele noastre consacrate se numără Games Nights, Jam Sessions, Meet Your Buddy – eveniment social, în care studenții Erasmus au ocazia de a-și cunoaște oficial prietenul ESN, Meet My Country Party, International Dinner și, la sfârșit de semestru, Goodbye/Prom Party – în care sunt încoronați regele și regina Erasmus Iași și le sunt apreciate meritele celor mai activi voluntari. 

În ceea ce privește evenimentele organizate la nivel național, la care participă toate secțiunile din țară, putem aminti ”Halloween in Transilvania”, ”Escape to Vama Veche”, dar și platforme naționale care au loc în toate secțiunile.


Cauzele ESN

ESN Iași își propune, printre țelurile sale, să ajute comunitatea locală, prin promovarea și orgaizarea unor evenimente și activități ce respectă Cauzele ESN, anume: Culture, Health & Well-Being, Social Inclusion, Education &Youth, Skills & Employability și Environmental Sustainability. Încercăm, în organizarea evenmentelor aferente fiecărei cauze, să implicăm partenerii noștri și alte afaceri locale, pentru a fi activi în comunitatea ieșeană locală.

  • Culture

Scopul principal al acestei cauze este crearea unui spațiu propice pentru schimbul intercultural, manifestat între diferitele naționalități pe care le reprezintă studenții Erasmus care aleg orașul Iași. Realizăm acest lucru prin evenimente și proiecte atât locale, dar și naționale, care încurajează dialogul și integrarea în comunitatea locală.

  • Health & Well-Being

Această cauză propune adoptarea unui stil de viață sănătos și a unor obiceiuri benefice, atât pentru studenții Erasmus, dar și pentru proprii noștri voluntari. Organizăm evenimente sportive și competiții, petreceri responsabile, dar ne preocupăm și de sănătatea mentală, realizând sesiuni în care discutăm deschis într-un spațiu sigur, astfel încât toată lumea să se simtă înțeleasă și integrată.

  • Social Inclusion

În ceea ce privește cauza destinată conceptului de Social Inclusion, scopul nostru este de a fi promotorii participării active și integrării sociale. Astfel, ne propunem să oferim oportunități celor ce provin din medii mai puțin favorizate, prin promovarea programelor Erasmus, a beneficiilor pe care le aduc acestea și să încurajăm comunicarea și dialogul dintre comunitatea locală și studenții veniți prin program.

  • Education &Youth

Unul dintre marile obiective ESN este Educația Internațională și promovarea acesteia prin intermediul programului Erasmus,  motivarea studenților să studieze un semestru, respectiv un an în străinătate. Această experiență le este benefică atât studenților, fiind unică în viață, cât și instituțiilor educaționale, în sensul că ea contribuie la formarea unei dimensiuni multiculturale, conturând adevărate comunități internaționale.

  • Skills & Employability

Prin această cauză, ESN își propune să asigure accesul studenților și voluntarilor la oportunități de a se dezvolta profesional, de a-i pregăti în perspectiva intrării în piața muncii. Voluntarii noștri, în special, prin munca de voluntariat pe care o efectuează în departamentele ESN Iași, dezvoltă abilități căutate de angajatori, contribuind astfel la creșterea nivelului de angajabilitate.

De asemenea, cauza este reprezentată prin evenimente locale, naționale și internaționale, care reflectă importanța dezvoltării unui set de abilități practice, prin intermediul voluntariatului.

  • Environmental Sustainability

În perioadele în care promovăm această cauză, încercăm să atragem atenția asupra problemelor actuale, ce țin de mediul înconjurător și cum putem noi, fiecare dintre noi, contribui în mod benefic. Încercăm să fim un exemplu pozitiv, atât pentru studenții Erasmus, voluntarii noștri, dar și pentru comunitatea locală, prin implementarea unor activități sustenabile.


Contact: Facebook | Website | Instagram