Scopul proiectului: dobândirea de cunoştinţe specifice pentru înţelegerea elementelor şi principiilor care stau la baza procesului de creație și design, ulizarea adecvată a acestora în interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare în realizarea corectă a schițelor de modă în contextul designului și al industriei modei.