Noi pentru ASPR, ASPR pentru toți! Din 1992.


Asociația Studenților Psihologi din România este o organizație non-profit, non-guvernamentală și non-partizană care și-a început activitatea în mișcarea studențească pe 8 aprilie, 1992.

De-a lungul anilor a încercat să găsească acele contexte prin care să contribuie la conturarea vocii studenților și tinerilor pe care îi reprezintă, în prezent, ASPR făcând astfel parte din 5 federații care au ca scop principal atât reprezentarea studențească, cât și dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, și anume: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România – ANOSR, Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România – Cognosis, Federaţia Tinerilor din Cluj – FTC, Consorţiul Organizaţiilor Studenţeşti – COS și Asociaţia Psihologilor din România – APR, unde a fost prima asociație de psihologie care a aderat ca membru independent.  Acestea au marcat decisiv evoluția ASPR, fiind un punct de cotitură și inovație.

Ceea ce caracterizează cu adevărat însă Asociația Studenților Psihologi din România sunt valorile care ghidează voluntarii în activitatea lor. Acestea sunt munca în echipă, proactivitatea și responsabilitatea, trei piloni principali care sprijină și oferă putere în momente de cumpănă, precum și umplu de bucurie inimile alb-albastre.


DEPARTAMENTE


EDUCAȚIONAL

Departamentul Educațional are rolul de a le aduce la cunostință studenților drepturile şi obligațiile pe care aceştia le au pe perioada studiilor academice. Acest lucru se realizează într-o formă cât mai accesibilă prin intermediul voluntarilor creativi şi motivați care inițiază proiecte speficice reprezentării studențeşti. De asemenea acest departament prin însăşi crearea lui îşi asumă reprezentarea studenților, reuşind astfel să rezolve unele probleme de natură academică şi să creeze o comunicare cât mai eficientă între structurile decizionale şi studenți.

FINANȚE

Scopul principal al Departamentului Finanțe este acela de a susține din punct de vedere financiar activitatea asociației, mai exact a proiectelor noastre. Departamentul oferă oportunitatea de a crea o rețea de networking foarte largă, aici învățăm cum să abordăm o persoană la telefon, cum să obținem o întâlnire în vederea încheirii unei colaborări, cum să negociem un contract și nu în ultimul rând să obținem ceea ce ne-am propus, o colaborare de succes. Împreună ne dezvoltăm atât pe plan personal cât și profesional printr-o serie de traininguri, workshopuri și multă practică.

RESURSE UMANE

Rolul Departamentului de Resurse Umane este de a recruta şi selecta numărul corespunzător de membri de care asociația are nevoie, de a asigura integrarea membrilor în mediul în care se implică susținându-le motivația prin feedback şi recompense oferite atât la sfârșitul, cât şi pe parcursul proiectelor, asigurându-se astfel monitorizarea continuă a activității lor. De altfel, membrii departamentului HR au responsabilitatea de a păstra legătura și cu membrii alumni pentru menținerea unui liant între cei ce au fost, cei ce sunt și cei ce vor fi oamenii scriitori ai istoriei ASPR-iste.

RELAŢII PUBLICE

Departamentul de Relaţii Publice are rolul de a facilita comunicarea asociaţiei cu studenţii, promovând misiunea şi valorile acesteia atât intern, cât şi extern. Astfel, activitatea departamentului se pliază pe mai multe dimensiuni, asigurând o imagine pozitivă în cadrul facultăţii, dar şi în rândul celorlalte organizaţii studenţeşti. Mai concret, ne propunem să promovăm evenimentele ASPR prin intermediul afişelor, pliantelor, mesajelor de promovare, dar şi prin comunicate de presă şi newslettere menite să câştige şi să menţină încrederea şi suportul categoriilor de public vizate.

ȘTIINȚIFIC

Departamentul Științific al Asociației Studenților Psihologi din Romania își propune să contribuie la formarea profesională a viitorilor psihologi, psihopedagogi și cercetători în psihologie și științele educației ai facultății noastre. Prin diferite evenimente, workshop-uri, study group-uri, training-uri și conferințe dedicate aprofundării a multiple subdomenii ale psihologiei, precum și prin ocazia de a participa la proiecte de cercetare, atât membrii departamentului, cât și ceilalți studenți beneficiază de diverse oportunități de a dobândi cunoaștere științifică.

TRAINING

Departamentul Training al Asociatiei Studentilor Psihologi din Romania are ca scop livrarea trainingurilor de dezvoltare personala si profesională pentru studenții de la Facultatea de Psihologie si Stinte ale Educatiei. Obiectivul principal al departamentului este de a pregăti, respectiv de a dezvolta membrii prin deprinderea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare în materie de training. Acestea au rolul principal de a crește performanța membrilor ASPR și de a oferi noi oportunități pe care aceștia le pot urmări. Acest departament vizează depistarea nevoilor și organizarea trainingurilor specifice pentru pentru ASPR, FPSE dar și alți studenți.


PROIECTE


TRAINING OF YOURSELF

Proiectul constă în organizarea trainingurilor de dezvoltare personală și profesională pe diferite teme, destinate studenților din Facultate de Psihologie și Științe ale Educației și nu numai. Fundamentul proiectului este reprezentat de traininguri, activități și programe prin care participanții să implementeze cunoștințele acumulate și să dezvolte competențele specifice.

PSIHOTALK

PsihoTalk are obiectivul de a familiariza publicul larg cu spectrul psihologiei, cum ar fi limbajul de specialitate și diferite paradigme de cercetare integrate în cazuri reprezentative sau problematici actuale. Acesta oferă tinerilor oportunitatea de a se implica activ în procesul de educare a comunității, oferind printr-un sistem de prelegeri o informare eficientă asupra unor concepte noi și utile din domeniu.

TEAMBONDING

Proiectul TeamBonding vine ca o modalitate de fundamentare a bazelor echipei, deja puse în „TeamBuilding”, urmărindu-se formarea unor relații mai strânse între membrii ASPR, iar scopul central este reprezentat de formarea unor legături bazate pe prietenie, empatie, încredere, dar și pe profesionalism între membri. Atât coordonatorul, cât și echipa proiectului trebuie să provină din departamentul de Resurse Umane.

ZILELE FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Proiectul ZFPSE are la bază informarea, vizibilitatea în mediul extern, activităţi culturale, educaţia non-formală şi comunicarea deschisă. Astfel, în general, se desfăşoară activităţi precum: prelegeri susţinute de către cadrele didactice universitare (atât din departamentele de Psihologie, cât şi din cele de Ştiinţe ale Educaţiei) pentru studenţi, dar şi pentru elevii interesaţi; seri de film, de teatru şi de chitară, activităţi sportive.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A STUDENȚILOR LA PSIHOLOGIE

Conferința Internațională a Studenților la Psihologie, cel mai mare proiect al nostru, constă în 4 zile de prelegeri și workshop-uri, pe durata cărora cunoscuți psihologi, cercetători și studenți din toată lumea se întâlnesc și își împărtășesc pasiunea pentru psihologie și ultimele descoperiri din domeniu. Prin intermediul CISP/ICSP, ne dorim să încurajăm împărtășirea liberă a cunoașterii și să lansăm dezbateri care privesc progresul cercetării în psihologie, astfel contribuind la dezvoltarea profesională și personală a participanților.


CONTACT