Discover este un proiect ce vine să completeze sistemul tradițional de învățământ.

Ne propunem să trecem copiii din ciclurile primare și gimnaziale din România printr-o călătorie ce are drept scop completarea curriculei tradiționale cu partea practică.

Proiectul nostru dezvoltă aptitudinile elevilor de a se înțelege pe ei, de a găsi soluții la probleme complexe, de a lucra unii cu alții și de a iniția acțiuni concrete prin care să schimbe în bine mediul înconjurător.

Noi am creat o întreaga călătorie pentru fiecare participant, începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a 8a, cu 2 ediții pe an, fiecare sesiune fiind o nouă cărămidă în a construi și a dezvolta edu- cația calitativă a țării.

Planul de învățare:

Impactul final pe care ni-l dorim este o schimbare pozitivă în România!

Ce facem diferit:

• Facilitatori internaționali;

• Activități practice;

• Abordare pe termen lung;

• Dezvoltarea empatiei și recunoștinței;

• Învățarea despre principiile lucrului în echipă și importanța unui exemplu;

• Îmbunătățirea abilităților de comunicare în situații de conflict;

• Dezvoltarea gândirii inovatoare;

• Gestionarea eșecurilor și continuarea altor acțiuni cu optimism;

• Deschiderea la noi oportunități și riscuri bazate pe experiențele trecute;

• Dezvoltarea inteligenței emoționale și luarea deciziilor bazate pe o gândire critică;

• Înțelegerea propriilor valori, puncte tari și puncte slabe;

• Înțelegerea și practicarea hobby-urilor și a pasiunilor;

• Înțelegerea problemelor globale curente și comunicarea propriei păreri despre acestea;

• Găsirea soluțiilor pentru problemele sociale majore;

• Dezvoltarea unor acțiuni clare care pot fi implementate în comunitate și prin care pot rezolva anumite probleme reale.