Croiește-ți propriul drum! Din 2002.


Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniști Iași activează începând din 20 octombrie 2002 în cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor / Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași având drept scop asumat crearea cadrului organizatoric pentru elevii din învățământul preuniversitar, studenții și tinerii ingineri din domeniul tehnic, în vederea promovării ideilor și acțiunilor care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea și cunoașterea domeniului tehnic și managerial, dezvoltarea personalității creatoare, culturale, sportive și socio-economice a acestora.

În cei 17 ani de activitate, asociația a implementat un număr de 139 de proiecte educaționale și extracurriculare adresate atât elevilor din învățământul preuniversitar, studenților cât și tinerilor ingineri politehniști, dintre care 46 au beneficiat de finanțare din partea diferitelor instituții publice locale și naționale iar 85 au fost susținute de agenți economici.


DEPARTAMENTE


PROMOVARE

Departamentul de Promovare are ca principale obiective promovarea asociației, precum și a proiectelor desfășurate de acestea, în rândul studenților, viitorilor studenți ori a partenerilor.

CERCETARE

Acest departament se ocupă de căutarea și informarea asupra cursurilor, training-urilor, discuțiilor tematice, workshop-urilor și a proiectelor studențesti din interiorul și din exterior asociației, cât și proiecte de interes general pentru tineri.

ORGANIZAȚIONAL

Departamentul se ocupă de partea artistică și organizatorică a evenimentelor. Evenimentele unei asociatii, fie ele interne sau externe sunt foarte importante pentru imaginea acesteia. Profesionalismul si implicarea în realizarea lor este cheia către crearea unei imagini pozitive.

FUNDRAISING

Aici, voia bună, creativitatea și puterea de convingere sunt elemente cheie! Obiectivul departamentului de Fundraising este de a obține sponsorizări, cu scopul de a îmbunătăți cât mai mult condițiile în care se desfășoară evenimentele organizate în cadrul asociației.


PROIECTE


JUNIOR DESIGNER- FASHION NIGHT

Fashion Night, la baza căruia stă proiectul Junior Designer by DIMA, reprezintă un Concurs Național dedicat juniorilor, în care își pot pune în practică imaginația și dedicarea pentru artele vizuale. Scopul proiectului este identificarea elevilor talentați și lansarea acestora în industria modei.

BE FASHION, BE YOU, BE 100

Scopul proiectului: dobândirea de cunoştinţe specifice pentru înţelegerea elementelor şi principiilor care stau la baza procesului de creație și design, ulizarea adecvată a acestora în interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor necesare în realizarea corectă a schițelor de modă în contextul designului și al industriei modei.

OLIMPIADA ASTIP

Organizarea unei competiţii sportive cuprinzând concursuri individuale și pe echipe de studenţi ale facultăţilor universităţii.

CARAVANA TEX

Campanie de promovare a Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași și a Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

ANTREPRENORIAT POLITEHNIST

Scop: creşterea capacităţii studenţilor politehnişti de a integra studiile tehnice cu cerinţele interdisciplinare ale pieţei muncii și provocările antreprenoriatului.

1ST JOB

Asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru studenţii din domeniul tehnic specific pentru dobândirea capacităţii de a acţiona independent și creativ în abordarea și soluţionarea sarcinilor profesionale.

OPEN DOORS FOR JOBS

Scopul proiectului este de a asigura studenților din domeniul tehnic specific dobândirea capacității de a acționa independent și creativ în abordarea și soluționarea sarcinilor profesionale complexe, specifice condițiilor reale dintr-o companie și/sau institut de cercetări.

STUDENT PENTRU O ZI

Scopul acestui proiect este creșterea atractivităţii învăţământului superior tehnic pentru tinerii de 18 – 19 ani, elevi din clasele terminale ale colegiilor tehnice, prin motivarea acestora de a deveni studenţi.


CONTACT