Asigurarea cadrului organizatoric necesar pentru studenţii din domeniul tehnic specific pentru dobândirea capacităţii de a acţiona independent și creativ în abordarea și soluţionarea sarcinilor profesionale complexe, specific condiţiilor reale dintr-o companie și/sau institut de cercetări. Realizarea de stagii de intership în cadrul a 4 companii de profil.